Giới thiệu Liên hệ

Hotline: 0918 080 114
Call us: Thứ hai - Thứ bảy : 8:00am - 5:00pm

Bình chữa cháy CO2

Bình chữa cháy CO2 2kg

Giá: Liên hệ

Bình chữa cháy CO2 3kg

Giá: 395,000 VNĐ

Bình chữa cháy CO2 5kg

Giá: 600,000 VNĐ