Giới thiệu Liên hệ

Hotline: 0918 080 114
Call us: Thứ hai - Thứ bảy : 8:00am - 5:00pm

Bình chữa cháy bột

Bình chữa cháy bột BC 2kg

Giá: 147,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 1kg

Giá: 127,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 4kg

Giá: 210,000 VNĐ

Bình chữa cháy bột BC 8kg

Giá: 310,000 VNĐ

Bình chữa cháy Foam xe đẩy

Giá: 4,259,999 VNĐ

Bình chữa cháy khí Sol

Giá: Liên hệ

Bình chữa cháy Foam xe đẩy

Giá: 3,950,000 VNĐ

Nhật Bản

Giá: Liên hệ